Ettevõtluse 1, Karksi-Nuia | info@nuiapmt.ee | +372 435 4560
  • Rahvusvaheline ettevõte

  • Sertifitseeritud tegija

  • Kogemused aastast 1991

  • Rahvusvaheline ettevõte

  • Sertifitseeritud tegija

  • Kogemused aastast 1991

Toetused

Projekt „Nuia PMT AS digipöörde toetus” sai toetust Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti tulemusel suurendatakse Nuia PMT AS tootmise digitaliseeritust ja automatiseeritust ning suurendatakse seeläbi ettevõtte lisandväärtust töötaja kohta. Projekti raames soetatakse ettevõttele pöördlauaga keevitusrobot ning CNC-treikeskus koos latisöötja ja väljundkonveieriga. Lisaks viiakse läbi keevitusprogrammide ja rakiste standardiseerimine täiendavaks protsessi automatiseerimiseks.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on suurendada kvaliteetse toodangu mahtu vastavalt nõudlusele säästes samas tööjõudu rutiinsetest tööülesannetest, millega täna tipptasemel automaatseadmed juba ise hakkama saavad. Meetmete tulemusena soovitakse likvideerida tootmisest pudelikaelad lisapersonali palkamata, täiendav tootmismaht suudetakse teenindada kõrgema tasemega automatiseerimisega. Projekti tulemuseks on tootmismahu kasv 8,3% mis saavutatakse võimekamate seadmetega, sealjuures järelevalve ning kvaliteedikontrolli vajadus antud protsessides elimineeritakse projektiga peaaegu täielikult. Seadmed integreeritakse ettevõtte infosüsteemidega, mis parandab seadmete halduse ja töö efektiivsust.

Projekti tulemusel suurendatakse Nuia PMT AS tootmise digitaliseeritust ja automatiseeritust ning suurendatakse seeläbi ettevõtte lisandväärtust töötaja kohta.

Toetuse summa (EUR): 159 000

Copyright © Nuia PMT AS | Aedes Web Solutions