Ettevõtluse 1, Karksi-Nuia | info@nuiapmt.ee | +372 435 4560
  • Rahvusvaheline ettevõte

  • Sertifitseeritud tegija

  • Kogemused aastast 1991

  • Rahvusvaheline ettevõte

  • Sertifitseeritud tegija

  • Kogemused aastast 1991

Toetused

Projekt: „Nuia PMT AS digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostika”

Projekti eesmärk oli analüüsida Nuia PMT tootmisüksuse automatiseerituse ja digitaliseerituse taset. Välja töötati teekaart, kus toodi välja meetmed protsesside parandamiseks nii automaatsete seadmete abil kui ka ajakohaste digilahendustega.

Toetuse summa (EUR): 12 950

Projekt: „Nuia PMT AS tootmise automatiseerimine ja digitaliseerimine”

Nuia PMT AS-i tootmise automatiseerimise ja digitaliseerimise projekti peamine eesmärk on tagada klientide tellimuste täitmine võimalikult lühikese ajaga. Selle saavutamiseks digitaliseeritakse töökohad ja juhtimissüsteem ning soetatakse uued automaatsed seadmed, millega viiakse ettevõtte tarneahel lähemale tööstusele 4.0.

Toetuse summa (EUR): 135 000


Projekt „Nuia PMT AS ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:
Vana värvimistehnoloogia vahetusega muutub Nuia PMT AS tootmine ressursisäästlikmaks ning projekti tulemusena värvitaks detaile väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Vana CNC-pingi vahetusega uue 2 spindliga CNC-pingi vastu muutub tootmine kiiremaks ning ressursisäästlikumaks.

Projekti eesmärk ja tulemus:
Värvimisliini eesmärk on muuta ettevõtte värvimise kvaliteet paremaks ja värvimise protseduur säästlikumaks ning efektiivsemaks. Värvide kogused väheneksid projekti tulemusel 44% ja toodangumaht kasvaks 6%. CNC-pingi eesmärk on muuta ettevõtte detailid töötlemist kiiremaks ja efektiivsemaks. Tänu uuele pingile väheneks projekti tulemusel elektrienergia tarbimine ligikaudu 5%.

Toetuse summa (EUR):
200 000

Copyright © Nuia PMT AS | Aedes Web Solutions