Ettevõtluse 1, Karksi-Nuia | info@nuiapmt.ee | +372 435 4560
  • Rahvusvaheline ettevõte

  • Sertifitseeritud tegija

  • Kogemused aastast 1991

  • Rahvusvaheline ettevõte

  • Sertifitseeritud tegija

  • Kogemused aastast 1991

Toetused

Projekt: „Nuia PMT AS digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostika”

 


Projekt „Nuia PMT AS ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:
Vana värvimistehnoloogia vahetusega muutub Nuia PMT AS tootmine ressursisäästlikmaks ning projekti tulemusena värvitaks detaile väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Vana CNC-pingi vahetusega uue 2 spindliga CNC-pingi vastu muutub tootmine kiiremaks ning ressursisäästlikumaks.

Projekti eesmärk ja tulemus:
Värvimisliini eesmärk on muuta ettevõtte värvimise kvaliteet paremaks ja värvimise protseduur säästlikumaks ning efektiivsemaks. Värvide kogused väheneksid projekti tulemusel 44% ja toodangumaht kasvaks 6%. CNC-pingi eesmärk on muuta ettevõtte detailid töötlemist kiiremaks ja efektiivsemaks. Tänu uuele pingile väheneks projekti tulemusel elektrienergia tarbimine ligikaudu 5%.

Toetuse summa (EUR):
200 000

Copyright © Nuia PMT AS | Aedes Web Solutions